Järjestelmän torjuntatilanne 12.07.2024
 Torjuttu roskaposti 87,41%
 Loput 12,59%
Roskapostin torjunnan jälkeen
 Torjuttu markkinointi/gallup 85,29%
 Loput 14,71%
Markkinointiviestien torjunnan jälkeen
 Torjuttu virus 63,06%
 Läpi 36,94%
Roskapostin torjunta sähköpostiturvan avulla

Roskapostin torjunta

Usein roskapostiksi määriteltävää sisältöä saapuu päivittäin valtavia määriä, jolloin merkittävä osa työajasta kuluu niiden seulomiseen. Siinä missä roskapostisuodatin seuloo tietyt viestit vastaanottajan roskapostikansioon, SecMail® sähköpostiturva torjuu kaikki roskapostiksi määritellyt viestit. Kunkin torjutun viestin lähettävä postipalvelin palauttaa lähettäjälle ilmoituksen torjunnasta. Tällöin viestejä ei katoa kansioihin ja myös lähettäjä saa tiedon siitä, ettei viesti vielä ole tavoittanut vastaanottajaa. Torjunnan ollessa aiheeton, vastaanottaja voi helposti perua sen, ja myös lähettäjä voi yksinkertaisesti pyytää torjunnan perumista. Seuraava kuva ilmentää SecMail® sähköpostiturvan toimintatapaa.

SecMail® Roskapostin torjunta

Torjuntakaavio

Perinteinen roskaposti

Perinteisesti roskapostiksi (eng. spam) mielletään ulkomailta tuleva sähköpostiviesti, jossa kehotetaan käyttäjää klikkaamaan linkkiä ja tilaamaan tiettyjä tuotteita. Usein viestien takana on paljastunut huijaus, jossa tuotteita tilanneille on toimitettu jotakin luvatusta poikkeavaa. Klassisessa nigerialaiskirjeessä puolestaan vastaanottajalle lähetetään sähköposti, jonka mukaan pientä "käsittelysummaa" vastaan valheellisesti luvataan suuria provisioita ulkomaisista rahansiirroista tavoitteena lopulta kavaltaa maksetut käsittelymaksut.

Kalastelu

Esimerkkejä erilaisista klassisista rahanhuijausviesteistä on lukemattomia ja uusia tehtaillaan jatkuvasti. Viestit ovat menneinä vuosikymmeninä olleet tehokkaita ansaiten tekijöilleen suuria summia roskapostimarkkinoinnin avulla. Sähköpostin käyttäjät ovat nykyään kuitenkin valistuneempia, mutta myös roskapostittajat keksivät jatkuvasti uutta. Tämän päivän klassiset huijausviestit kalastelevat usein erilaisia tietoja, kuten henkilötietoja ja pankkikorttitietoja sekä tunnuksia. On valitettavan todennäköistä, että jatkossakin kuulemme onnistuneista huijauksista, jotka nojaavat suurelle joukolle massana lähetettäviin sähköpostiviesteihin.

Roskaposti nykyään

Roskapostittajat ovat kehittyneet alkuajoista ja roskapostin määritelmä on muuttunut epäselvemmäksi. Nykyään roskapostiksi voidaan monesti lukea massapostituksena lähetettävät markkinointi- tai mainosviestit, joita ei ole kohdennettu viestejä tilanneelle kohderyhmälle tai muulle tarkoin rajatulle ryhmälle. Usein sähköpostiosoitteet massapostituksiin on kerätty joko rekisteristä, johon käyttäjät ovat itse ne syöttäneet mahdollisesti jotakin muuta tarkoitusta varten, tietomurron tai markkinointiyhteystietojen oston kautta. Rajanveto roskapostin ja markkinointisähköpostin välillä on veteen piirretty viiva, sillä kukin vastaanottaja kokee viestit eri tavoin. Yleensä markkinointisähköpostiviesti muuttuu roskapostiksi postituksen lähettäjän tekemättä jättämän taustaselvityksen takia, kuten tilanteessa, jossa pienkioskiyrittäjälle tarjotaan sähköpostitse vuokralle tehdashallitilaa.

Asialliset markkinointiviestit

Monet saapuvat viestit ovat nykyään nimikkeeltään markkinointiviestejä, joiden hyviin tapoihin kuuluisi antaa vastaanottajalle mahdollisuus perua jatkopostituksien vastaanottaminen. Peruminen tapahtuu yleensä viestin lopusta löytyvää linkkiä klikkaamalla tai vastaamalla sähköpostiin. Sähköpostimarkkinoinnin suuren kasvun johdosta uusia markkinointiviestejä voi saapua lukuisia päivittäin ja näihin kaikkiin vastaaminen tai muulla tavoin niiden saapumisen peruminen voi viedä huomattavan osan työajasta. Markkinointikirjeiden perumiseen on monesti liitetty myös erilaisia kyselylomakkeita, minkä vuoksi peruminen voi olla hyvin työlästä ja epämielekästä puuhaa.

SecMail® Sähköpostiturva apuun

Torju haittaviestit ja virukset

Kaikki SecMail® sähköpostiturvalla turvattu saapuva sähköpostiliikenne kiertää moninkertaisesti varmistetun ja tehokkaan järjestelmän lävitse, jolloin klassiset roskapostit ja haittaohjelmat torjutaan lähes 100% tarkkuudella. Rajatapausten ja selvien markkinointi- tai gallup sähköpostien läpipääsy puolestaan riippuu yrityksen tai yksittäisen vastaanottajan henkilökohtaisesti määrittelemistä asetuksista. Lopulta vain toivotuksi sähköpostiliikenteeksi todettu liikenne läpäisee torjunnan ja saapuu vastaanottajan postipalvelimelle.

Torju massapostitukset ja markkinointiviestit mielesi mukaan

SecMail® sähköpostiturvalla voit yleisesti määritellä haluatko vastaanottaa massapostituksena lähetettäviä sähköposteja. Vaihtoehtoisesti ei-toivotun massapostin saatuasi voit selkeällä ja aina samanlaisella käyttöliittymällä ilmoittaa SecMailille, ettet halua jatkossa saada kyseisiä postituksia, minkä jälkeen järjestelmä alkaa torjua ne. Samalla "opetat" SecMailia tunnistamaan kyseisen haitalliseksi kokemasi viestityksen myös muiden SecMail® käyttäjien torjunnassa.

Voit myös itse päättää haluatko vastaanottaa asiallisia markkinointiviestejä. Rajanveto on tapauskohtainen ja monesti henkilökohtainen. Yleisesti vain vähän sähköpostiviestejä vastaanottava henkilö ei välttämättä koe muutamaa asiallista markkinointiviestiä päivässä häiritsevänä. Toisaalta henkilö, joka vastaanottaa päivittäin runsaasti nopeaa reagointia edellyttäviä viestejä saattaa kokea mainosviestit joukossa turhauttaviksi.

Torju myös turhat järjestelmäinvestoinnit

Torjutut viestit palautuvat lähettäjälle, eivätkä täten kuormita vastaanottajan käyttämää postijärjestelmää. Postijärjestelmän kuormituksen kevenemisellä vähennetään merkittävästi yrityksen oman sähköpostijärjestelmän suorituskyvyn vaatimuksia ja täten vältytään ylimääräisiltä investoinneilta.